Photographs of Fragaria Vesca
< Three white flowers
Three white flowers - wild strawberry (fragaria vesca), Avon Gorge, Bristol
>


Keywords: white flowers, wildflowers, rosaceae, plants , Rosaceae, Wildflowers, Fragaria Vesca