Photographs of Galium Saxatile
< White flowers
White flowers - galium saxatile (heath bedstraw), Nant Menasgin, Powys
>


Keywords: plants, rubiaceae, wildflowers, white flowers, Rubiaceae, Wildflowers, Galium Saxatile