Photographs of Saxifraga Tridactylites
< Two flowering stalks
Two flowering stalks; rue-leaved saxifrage (saxifraga tridactylites), Lancaut, Gloucestershire
>


Keywords: saxifragaceae, plants, white flowers, wildflowers, Saxifragaceae, Wildflowers, Saxifraga Tridactylites