Photographs of Saxifraga Tridactylites
< Branched stems
Branched stems of rue-leaved saxifrage (saxifraga tridactylites), Avon Gorge, Bristol
>


Keywords: plants, saxifragaceae, wildflowers, white flowers, Saxifragaceae, Wildflowers, Saxifraga Tridactylites