Glastonbury Abbey - Photo Tour
< The south transept
West view of the walls of the south transept
>


Keywords: abbeys, ruins, churches, Glastonbury Abbey, Somerset