Glastonbury Abbey - Photo Tour
< Autumnal trees
Autumnal trees, west of the abbot's kitchen
>


Keywords: parkland, gardens, Glastonbury Abbey, Somerset