Stanton Drew Stone Circles - Photo Tour
< Southwest Circle
Six large stones in the Southwest Circle
>


Keywords: ancient monuments, fields, Stanton Drew Stone Circles, neolithic, prehistoric, English Heritage, Somerset