Aberthaw to Stout Bay - Photo Tour
< East of Stout Point
Terraces on the east side of Stout Point
>


Keywords: beaches, blue lias, cliffs, Aberthaw to Stout Bay, coastline, seaside, Glamorgan Heritage Coast, Vale of Glamorgan