Aberthaw to Stout Bay - Photo Tour
< Summerhouse Point
Cliff and a rocky beach, at Summerhouse Point
>


Keywords: beaches, blue lias, limestone, Aberthaw to Stout Bay, coastline, seaside, Glamorgan Heritage Coast, Vale of Glamorgan