Photographs of Trollius Europaeus
< Detached stamens
Detached stamens - withering flower of trollius europaeus (globeflower), Cae Pwll y Bo Nature Reserve, Powys
>


Keywords: plants, ranunculaceae, wildflowers, yellow flowers, Ranunculaceae, Wildflowers, Trollius Europaeus