Horseshoe Bend, Shirehampton - Photo Tour
< Sea aster
Sea aster, aster tripolium
>


Keywords: wildflowers, plants, Horseshoe Bend, Shirehampton, Bristol