Axmouth to Lyme Regis - Photo Tour
< Semi-submerged debris
Semi-submerged iron debris, east of Corbin Rocks
>


Keywords: coastline, beaches, Axmouth to Lyme Regis, Jurassic Coast, Devon