Axmouth to Lyme Regis - Photo Tour
< Ammonite, partly crystalline
Fossilised ammonite, partly crystalline (calcite)
>


Keywords: fossils, Axmouth to Lyme Regis, Jurassic Coast, Devon