Noss Mayo to Stoke Down - Photo Tour
< Netton Down
Netton Down; view southwest towards Netton Island
>


Keywords: coastline, Noss Mayo to Stoke Down, Devon