Noss Mayo to Stoke Down - Photo Tour
< Stoke Point
Jagged rocks at Stoke Point
>


Keywords: coastline, Noss Mayo to Stoke Down, Devon