Okehampton Castle - Photo Tour
< Entrance to the bailey
Entrance to the bailey; view southwest towards the keep
>


Keywords: castles, ruins, Okehampton Castle, English Heritage, Devon