Okehampton Castle - Photo Tour
< Doorways in the east range
Doorways in the east range, near the entrance to the bailey
>


Keywords: ruins, castles, Okehampton Castle, English Heritage, Devon