Okehampton Castle - Photo Tour
< West wall of the hall
West wall of the hall, looking towards the chapel
>


Keywords: ruins, castles, Okehampton Castle, English Heritage, Devon