Nant Tarthwyni and Waen Rydd - Photo Tour
< Ridgeline path
Ridgeline path east of Waen Rydd, across the slopes of Twyn Du
>


Keywords: mountains, peaks, paths, Nant Tarthwyni and Waen Rydd, Brecon Beacons National Park, Powys