Aberthaw to Stout Bay - Photo Tour
< Barnacle-covered rocks
Barnacle-covered rocks (blue lias), Stout Bay
>


Keywords: beaches, limestone, Aberthaw to Stout Bay, coastline, seaside, Glamorgan Heritage Coast, Vale of Glamorgan