Aberthaw to Stout Bay - Photo Tour
< Shallow pool
Shallow pool at Stout Bay
>


Keywords: beaches, limestone, pools, reflections, cliffs, Aberthaw to Stout Bay, coastline, seaside, Glamorgan Heritage Coast, Vale of Glamorgan