Aberthaw to Stout Bay - Photo Tour
< Rocks at low tide
Rocks at low tide, east of Stout Bay
>


Keywords: beaches, Aberthaw to Stout Bay, coastline, seaside, Glamorgan Heritage Coast, Vale of Glamorgan