Aberthaw to Stout Bay - Photo Tour
< Fallen strata
Fallen strata below the cliffs
>


Keywords: blue lias, limestone, Aberthaw to Stout Bay, coastline, seaside, Glamorgan Heritage Coast, Vale of Glamorgan