Foreland Point to Lynmouth - Photo Tour
< Pebbles and boulders
Pebbles and boulders of grey sandstone
>


Keywords: rocks, beaches, Foreland Point to Lynmouth, Exmoor National Park, coastline, Devon