Foreland Point to Lynmouth - Photo Tour
< Pebble and sand beach
Pebble and sand beach - Sillery Sands
>


Keywords: beaches, Foreland Point to Lynmouth, Exmoor National Park, coastline, Devon