Teign Gorge - Photo Tour
< Oak bracket
Oak bracket, pseudoinonotus dryadeus
>


Keywords: fungi, plants, Teign Gorge, Dartmoor National Park, Devon